استاد دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن: مردم چین نان مدیریت در اقتصاد این کشور را می خورند
2023/04/22 15:18:32


 

استاد همکار دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS دانشگاه لندن در ارتباط با نسبت جمعیت بالای چین و برنامه های موفق توسعه در این کشور گفت: توسعه ابعاد مختلفی دارد. نیروی انسانی توانمند یکی از ابعاد موثر در برنامه های توسعه است. ولی توسعه در چین انسان محور نیست، بلکه انسان باور است.

دکتر مهدی ذاکریان ، استاد همکار دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS دانشگاه لندن و مدیرمسئول فصلنامه مطالعات بین الملل با اشاره به مدیریت صحیح نیروی انسانی در کشور چین اظهار کرد: مبنای توسعه در چین مبنایی علمی، مدیریتی، اقتصادی، صنعتی و فنی است که همواره در هر سطح از تصمیم گیری و برنامه ریزی به کیفیت زیست و آینده مردم چین توجه دارد.

 

این استاد روابط بین الملل در توضیح کافی بودن عنصر جمعیت در روند توسعه گفت: این انتظار که شهروند چینی و جمعیت بالای نیروی انسانی در چین سبب ساز و عامل پیشرفت چین معرفی شود، انتظاری نابجاست. قوانین اقتصادی حزب کمونیست و پذیرش منطق اقتصاد آزاد جهانی منجر به پیشرفت و توسعه چین است. امروز چین آنچنان مترقی است که جمعیت چین در حال بهره مندی از مواهب آن است.

این کارشناس حوزه آسیای شرقی در ارتباط با دنبال شدن پروژه چین هراسی در دنیا گفت: از روزی که چین وارد تعامل با دنیا شد و قواعد سازمان تجارت جهانی را پذیرفت، در مدار توسعه متوازن قرار گرفت و همین مساله منجر شد غرب سیاست چین هراسی را اتخاذ نماید.

مدیر گروه مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه افزود: امروز قواعد اقتصادی در چین همانند قواعد اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان از اصول و مبنایی آزموده و علمی تبعیت می کند و نمی توان در روند پیشرفت چین به دنبال چیز عجیب و غریبی گشت و تحولات این کشور را به عواملی چون جمعیت بالای چین نسبت داد.

دانشیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با بهره مندی جمعیت چین از مواهب جوانی جمعیت و تحصیلات عالی این جوانان گفت: چین وقتی عضو سازمان تجارت جهانی شد حدود ۵۰۰۰ قانون داخلی خود را عوض کرد و به جایی رسید که ما امروز شاهد آن هستیم. امروز نیز به پشتوانه جوانان تحصیلکرده خویش در پی تجدد و توسعه بیشتر است .

این استاد روابط بین الملل در تشریح گفته های خود افزود: اگر رهبری چین همچنان در انحصار افکار و عقاید قدیمی یک حزب سیاسی ایدئولوژیک و دوران گذشته بود می شد هر حرکت رو به پیشرفت در این کشور را به مردم نسبت داد، ولی ما می ‌بینیم که منشا صدور پیشرفت در چین تعدیل نگاه های اقتصادی در سطوح عالی رهبری این کشور و برنامه ها و سیاستگذاریهای دولت است.

این استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه پاریس در پایان سخنان خود تاکید کرد: تحول اقتصادی در چین مرهون تغییر نگاه دولتمردان این کشور است. امروز کرم ابریشم اقتصاد چین را قدرتمند نکرده که نقش مردم و دهقانان چینی در پیشرفت اقتصادی این کشور برجسته شود! مردم چین نان اقتصاد و مدیریت این کشور را می خورند.

مطالب نوشته شده در این مقاله برگرفته از نظرات شخصی نویسنده است و موضع رسمی بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین را منعکس نمی‌کند.

 

  • 2023/04/22 15:18:32
  • GMT+08:00
  • /