صندوق بین المللی پول: چین در سیستم مالی جهان، تاب آوری خود را حفظ کرده است
2023/04/17 14:42:13

صندوق بین المللی پول هفته گذشته در آخرین گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی هشدار داد که اقتصاد جهان به سمت ضعیف ترین رشد میان مدت خود در بیش از 30 سال گذشته پیش می رود.

صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد که رشد جهانی در سال 2028 حدود 3 درصد باشد که پایین‌ترین پیش‌بینی میان‌مدت در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی این صندوق از سال 1990 است.

در این گزارش آمده است که رشد اقتصاد جهان در سال های اخیر به دلیل افزایش نرخ بهره و درگیری روسیه و اوکراین کاهش یافته است. در همین حال، تورم بالا و مشکلات بانکی در ایالات متحده و اروپا در حال افزایش عدم قطعیت در یک اقتصاد پیچیده است.

صندوق بین المللی پول گفت که «با افزایش اخیر در نوسانات بازار مالی، مه در زمینه چشم انداز اقتصادی جهان غلیظ شده است.»

صندوق بین‌المللی پول افزود: «تا زمانی که بخش مالی ناآرام باقی بماند، عدم قطعیت زیاد است و موازنه ریسک‌ها به شدت به سمت نزولی میل پیدا کرده است.»

توبیاس آدریان، مشاور مالی و مدیر بخش بازارهای پولی و سرمایه صندوق بین‌المللی پول، گفت که اقتصادهای بزرگ بازارهای نوظهور، از جمله چین، انعطاف‌پذیر باقی مانده‌اند.

آدریان افزود: «بنابراین، وقتی به مجموع جریان‌ها به بازارهای نوظهور نگاه می‌کنید، چین بزرگترین دریافت‌کننده سرمایه جهانی است و این برای اقتصاد چین خوب است».

با وجود کاهش رشد جهانی در سال 2023، برآورد صندوق بین المللی پول در مورد چشم انداز رشد چین مثبت است.

توماس هلبلینگ، معاون بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، گفت که این صندوق پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد چین در سال 2023 رشد قوی را تجربه خواهد کرد و هدف رشد حدود 5 درصدی دولت نزدیک به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول است.

  • 2023/04/17 14:42:13
  • GMT+08:00
  • /