پاسخ وزارت بازرگانی چین به اقدام ایالات متحده برای افزودن چندین نهاد چینی به "لیست تحریم نهادها" و "لیست اتباع ویژه تعیین شده"
2023/04/16 15:27:30

سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز شنبه 15 آوریل اعلام کرد که چین متوجه شده که آمریکا اخیراً برخی از شرکت های چینی به دلیل ارتباط داشتن با روسیه تحت تحریم قرار داده است. اقدام ایالات متحده هیچ مبنایی در حقوق بین الملل ندارد و بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته است که نوعی تحریم یکجانبه و "‌ مدیریت دراز دستانه " به شمار می‌رود. این اقدام آمریکا ضمن آسیب‌رسانی جدی به حقوق و منافع مشروع شرکت ها، امنیت و ثبات زنجیره های عرضه و صنعتی را تحت تأثیر قرار می دهد. چین به شدت با این موضوع مخالف است. ایالات متحده باید فوراً با اصلاح اشتباه خود، سرکوب غیرمنطقی شرکت‌های چینی را متوقف کند. چین قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت های چینی محافظت خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین این اظهارات را  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در همان روز مبنی بر اینکه ایالات متحده چندین نهاد چینی را در «لیست تحریم نهادها» و «فهرست اتباع ویژه تعیین‌شده» برای اعمال تحریم‌ها قرار داده است، بیان کرد.

  • 2023/04/16 15:27:30
  • GMT+08:00
  • /