احیای مداوم اقتصاد چین همراه با بهبود شاخص‌های اقتصادی
2023/04/16 15:26:16

برخی از شاخص های اقتصادی که اخیراً منتشر شده نشان می دهد که گردش اقتصادی چین به طور کلی روند باثبات خود را حفظ کرد و در حال حرکت در مسیر بهبود است.

بر اساس آخرین آمار اداره  انرژی چین، در ماه مارس، مصرف برق در سراسر کشور نسبت به سال قبل 5.9 درصد افزایش یافت و نرخ رشد آن به طور قابل توجهی بیشتر از ژانویه و فوریه بود، به ویژه، نرخ رشد مصرف برق تولیدی به مقیاس بسیار بیشتری از ماه ژانویه و فوریه  سال گذشته رسید که نشان می دهد روند بهبود اقتصادی چین آشکارتر شده است.

 این داده ها همچنان نشان می دهد که متوسط نرخ بهره برداری ماشین آلات ساختمانی در سراسر چین به 65.05 درصد رسیده که نسبت به ماه فوریه 11.28 واحد درصدی افزایش داشته است.

 در سه ماهه نخست سال جاری، تعداد پروژه‌‌های مناقصه به عنوان نمادی از رونق سرمایه گذاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل 27.7 درصد افزایش داشته است. در این میان، تعداد پروژه های جدید مناقصه در منطقه شرقی، با نرخ رشد بیش از 40 درصد، پیشتاز کشور است.

از سوی دیگر، مصرف نیز عملکرد خوبی داشته است. از ابتدای سال جاری، مکانهای تجاری به روند رونق گرفتن خود ادامه دادند و گردشگری نیز توسعه بیشتری پیدا کرد. تا ماه مارس،میزان  رزرو بلیط هواپیما برای سفرهای داخلی و هتل ها در پلت فرم ها از سطح مدت مشابه در سال 2019 فراتر رفته است.

  • 2023/04/16 15:26:16
  • GMT+08:00
  • /