دیدار وانگ یی با آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان
2023/04/16 15:29:41

«وانگ یی» عضو دفتر سیاسی و مدیر دفتر امور خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با «آنالنا بربوک»، وزیر امور خارجه آلمان در پکن دیدار کرد.

وانگ یی در این دیدار گفت که چین در سیاست خارجی خود درجه بالایی از ثبات و تداوم دارد و قاطعانه یک سیاست خارجی مستقل و راهبرد گشایش با سود متقابل و نتایج برد-برد ادامه می‌دهد. چین همچنین قاطعانه از اقتدار سازمان ملل و نظم بین المللی شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم حمایت می کند.

وی بر تمایل چین به تقویت مبادلات و ارتباطات با آلمان تاکید کرد و گفت: چین در آن دوران از یکپارچگی مجدد آلمان حمایت کرد و امیدوار و معتقد است که آلمان نیز از هدف بزرگ یکپارچگی صلح آمیز چین حمایت کند.

« آنالنا بربوک» نیز گفت که چین به عنوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان به عنوان یک کشور بزرگ اروپایی است و تقویت گفتگو و ارتباطات برای دو طرف اهمیت بسیار دارد. وی در ادامه تاکید کرد که آلمان به سیاست چین واحد پایبند خواهد بود.

  • 2023/04/16 15:29:41
  • GMT+08:00
  • /