تحریم نماینده آمریکایی از سوی چین
2023/04/14 09:32:42

مایکل مک کال، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت تگزاس که در سال‌های اخیر بارها با سخنان و رفتارهای خود به مداخله در امور داخلی و آسیب رساندن به منافع چین پرداخته است، اخیراً نیز با بازدید از منطقه تایوان چین در رأس یک هیئت نمایندگی، اصل چین واحد و تعهدات ایالات متحده در سه اطلاعیه مشترک چین و آمریکا را به صورت جدی نقض کرده و ضمن وارد آوردن آسیب جدی به حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین، پیام اشتباه به نیروهای تجزیه طلب در تایوان ارسال کرده است.

طبق مواد 3، 4، 6 و 15 "قانون تحریم های خارجی جمهوری خلق چین"، دولت چین تصمیم  گرفته است که اقدامات متقابل زیر را برای تحریم مک کال و همراهان او انجام دهد:

(1) توقیف اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی ها در خاک چین 

(2) منع سازمان ها و افراد در داخل چین از انجام معاملات، همکاری و سایر فعالیت های مربوطه با این افراد

(3) عدم صدور ویزا برای این چهار فرد و عدم اجازه  ورود آنها  به چین.

این تصمیم از 13 آوریل 2023 لازم الاجراست.

  • 2023/04/14 09:32:42
  • GMT+08:00
  • /