درخواست شی جین پینگ از نیروهای مسلح برای تقویت آمادگی نظامی
2023/04/13 09:27:01

شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهوری خلق و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین، روز سه شنبه 11 آوریل از ارتش چین خواست تا آموزش و آمادگی نظامی خود را تقویت بخشند.

شی جین پینگ این اظهارات را هنگام بازرسی از نیروی دریایی فرماندهی ناحیه جنوبی ارتش آزادیبخش خلق چین بیان کرد.

وی بر ضرورت اجرای دستورالعمل های استراتژیک نظامی برای دوره جدید، آموزش نیروها برای شرایط آماده باش جنگی و تسریع تحول و ارتقای همه جانبه سطح مدرن‌سازی نظامی ارتش تاکید کرد.

شی جین پینگ از افسران و سربازان ارتش آزادیبخش چین خواست قاطعانه از حاکمیت سرزمینی و حقوق و منافع دریایی چین دفاع و برای حفظ ثبات مناطق اطراف تلاش کنند.

رئیس جمهوری خلق چین همچنین خواستار تقویت آموزش نظامی در شرایط جنگی شد و تاکید کرد که تحقیقات و نوآوری نظامی در توسعه روش‌ها و ابزارهای جدید نبرد و ترویج استفاده از سلاح‌های جدید اهمیت زیادی دارد.

  • 2023/04/13 09:27:01
  • GMT+08:00
  • /