بازدید شی جین پینگ از شهر گوانگ جوئو در جنوب چین
2023/04/13 10:59:16

روز چهارشنبه ۱۲ آوریل، شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در سفر به شهر گوانگ جوئو مرکز استان گوانگ دونگ در جنوب چین از پایگاه خودروسازی گوانگ جوئو، شرکت تولید خودروی انرژی جدید AION گروه GAC بازدید کرده و از وضعیت پیشبرد اجرای سیاست درهای باز در سطح بالا، توسعه با کیفیت صنایع تولیدی، نوآوری علمی و فنی و برندسازی شرکتها مطلع شد و با نمایندگان شرکتها و محققان علمی و فنی و کارگران دیدار و گفت و گو کرد. 


  • 2023/04/13 10:59:16
  • GMT+08:00
  • /