رشد بازار هوش مصنوعی چین
2023/04/13 22:20:23

گزارش داده های آماری بین المللی شرکت تحقیقات بازار جهان نشان می دهد که ارزش بازار هوش مصنوعی چین تا سال 2026 به 24.44 میلیارد دلار خواهد رسید. پیش بینی می شود میزان سرمایه گذاری در سال 2023 نیز به 14.75 میلیارد دلار برسد که حدود 10 درصد از کل بازار جهان را تشکیل می دهد.

  • 2023/04/13 22:20:23
  • GMT+08:00
  • /