تشریح «موضع چین در موضوع افغانستان»
2023/04/12 16:55:20

وانگ ون بین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه 12 آوریل در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد انتشار سند «موضع چین در موضوع افغانستان» گفت که افغانستان همسایه مهم چین در غرب کشور است و پس از سال 2021 و تغییرات اساسی که در وضعیت این کشور به وجود آمد، چین به بر پایه برابری و احترام متقابل، مبادلات خود را با دولت موقت افغانستان حفظ کرد و از آن زمان تا کنون همواره با اقدامات عملی به افغانستان در کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کمک کرده است؛ به ویژه، با کمک به برگزاری سه نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان، نقشی مثبت و سازنده در برقراری ثبات در افغانستان ایفا کرده است.

افغانستان در دوران کلیدی گذار از آشوب تا برقراری انتظام قرار دارد، چین به منظور تشریح جامع و نظام یافته سیاست ها و پیشنهادهای خود و رسیدن به یک اجماع کلی با جامعه جهانی و کشورهای منطقه به منظور ایجاد ثبات در افغانستان و کمک به این کشور، سند «موضع چین در موضوع افغانستان» را تدوین و منتشر کرده است که محتوای آن شامل 11 مورد از جمله پایبندی به "سه احترام" و "سه هرگز" و حمایت از یک حکومت معتدل و پایدار و بازسازی مسالمت آمیز افغانستان است. چین برای کمک به افغانستان و تحقق دستیابی به امنیت پایدار، رفاه و پیشرفت منطقه را بیش از پیش تلاش خواهد کرد.

  • 2023/04/12 16:55:20
  • GMT+08:00
  • /