پژوهشگران چینی سازوکار جدید بهبود کیفیت الیاف پنبه را کشف کردند
2023/04/12 15:22:30

پژوهشگران چینی اخیرا یک هورمون گیاهی را شناسایی کرده‌اند که می‌تواند رشد الیاف پنبه را تنظیم کند و انتظار می‌رود کیفیت الیاف پنبه را بهبود بخشد.

پنبه یک محصول نقدی مهم در چین قلمداد می‌شود و ماده خام اصلی مورد استفاده در صنایع نساجی و پوشاک به حساب می‌آید. این به معنای آن است که کیفیت الیاف پنبه تعیین کننده کیفیت تولیدات نساجی است.

هورمون «براسینواستروئید» (BR) یا هورمون گیاهی رشد، بسیاری از روندهای رشد گیاهان را تنظیم می‌کند که از جمله می‌توان به رشد سلول اشاره کرد. با این وجود، سازوکاری که بر اساس آن براسینواستروئید رشد الیاف را تنظیم می‌کند به طور کامل شناخته شده نبوده است.

پژوهشگران «موسسه تحقیقات پنبه» که تحت نظر «آکادمی علوم کشاورزی چین» فعالیت می‌کنند، کشف کردند که براسینواستروئید می‌تواند سازوکار مولکولی کشیدگی الیاف پنبه را به وسیله تنظیم بیوسنتز اسیدهای چرب زنجیره بلند، ارتقاء بخشد.

«لی فوگوانگ» سرپرست تیم پژوهشی فوق گفت: چندین ژن کلیدی که ویژگی‌های مهم پنبه را می‌تواند تنظیم کند همگی به عنوان ذخیره‌های فنی برای هدایت تولید پنبه در آینده قابل استفاده هستند.

بر اساس این گزارش،‌ محققان چینی نتایج مطالعه خود را در سه ژورنال علمی «سلول گیاهی»، «فیزیولوژی گیاهی» و «ژورنال زیست‌فناوری گیاهی» به چاپ رسانده‌اند.

  • 2023/04/12 15:22:30
  • GMT+08:00
  • /