نظر مردم ایران درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک با عربستان و قدردانی آنها از میانجیگری چین
2023/04/12 10:10:58

در دهه اول ماه آوریل، شهر تهران پر از رنگ و بوی بهاری است. همزمان رسانه های خاورمیانه از به راه افتادن یک موج آشتی در این منطقه خبر می دهند. در چنین شرایطی، شهروندان تهرانی درباره خبر ازسرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی گفتند که بعد از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدند و به نظرشان خبر بسیار خوبی برای کشورشان است. در حال حاضر نرخ تورم در ایران همچنان در سطح بالایی قرار دارد و ارزش پول این کشور پیوسته در حال کاهش است. بسیاری از مردم ایران مشتاقانه منتظر از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی هستند و معتقدند که این اقدام اثرات مثبت بر اقتصاد کشور و زندگی مردم ایران خواهد داشت.

سجاد، شهروند تهرانی گفت: حضور و مداخله آمریکا صلح را برای خاورمیانه به ارمغان نمی آورد و نبودن آمریکا باعث می شود به اجماع و تفاهم بهتری برسیم. چین فعالانه نقش میانجی  را در از سر گیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان ایفا کرد. من به عنوان یک ایرانی بسیار خوشحالم که ایران توانست با عربستان به توافق برسد. پیامدهای این توافق برای امنیت منطقه بسیار مثبت است.

یک شهروند تهرانی دیگر به نام سرور نیز گفت: بهبود روابط ایران با عربستان می تواند به ما در بهبود روابط با مصر، امارات و سایر کشورهای منطقه کمک کند و باعث گسترش روابط تجاری و سیاسی ایران شود. وی افزود: چرا ما نباید امور منطقه خودمان را مدیریت کنیم؟ به نظر من کشورهای خاورمیانه می توانند با هم به توافق برسند و نظمی جدید را در این منطقه برقرار کنند.

  • 2023/04/12 10:10:58
  • GMT+08:00
  • /