استقبال گرم از گردشگران چینی در ایران
2023/04/11 16:41:24

بامداد یازدهم آوریل به وقت محلی، اولین تور صد نفره گردشگران چینی وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شدند و مورد پذیرایی گرم مسئولان شرکت هواپیمایی ماهان و اداره میراث فرهنگ و گردشگری ایران قرار گرفتند. علاوه بر نوشته های مختلف برای استقبال از گردشگران چینی که در فرودگاه دیده می شد، کارکنان شرکت هواپیمایی ماهان نیز با گل رز از ورود مسافران چینی استقبال کردند و گردشگران نیز از صمیم قلب از آن تشکر کردند.

  • 2023/04/11 16:41:24
  • GMT+08:00
  • /