کشته شدن بیش از 10 هزار نفر در ایالات متحده در 100 روز اول سال جاری در حوادث مربوط به اسلحه
2023/04/11 09:56:07

بر اساس داده‌های آرشیو خشونت با اسلحه (Gun Violence Archive)،  تا روز دو‌شنبه 10 آوریل و طی 100 روز نخست سال 2023، بیش از 11.5 هزار نفر در حوادث مختلف مرتبط با اسلحه در ایالات متحده کشته و بیش از 8.8 هزار نفر مجروح شده‌اند.

علاوه بر این، در 100 روز گذشته، 146 تیراندازی دسته جمعی در ایالات متحده رخ داده است که حداقل 4 تلفات به غیر از تیرانداز به همراه داشته است و به طور میانگین هر روز حداقل یک تیراندازی دسته جمعی در این کشور رخ داده است.

ایالات متحده کشوری است که بدترین وضعیت را از نظر خشونت های با اسلحه در جهان دارد. وقوع مکرر تیراندازی، حقوق اولیه انسانی مردم، یعنی حق حیات را به شدت نقض کرده است. با این حال، در چند دهه گذشته، هیچ اقدام واقعی از سوی دولت ایالات متحده برای حل مشکل خشونت با اسلحه صورت نگرفته است. بیداد بازار سلاح، سود فراوان تولید و فروش اسلحه و شکست سیاست های دولت، علت اصلی وقوع مداوم فجایع خشونت بار مسلحانه در ایالات متحده هستند.

  • 2023/04/11 09:56:07
  • GMT+08:00
  • /