نظرسنجی: چین در صدر پتانسیل رشد جهانی قرار دارد
2023/04/11 15:13:43

یک نظرسنجی نشان می دهد که اکثر مردم چین از توسعه کشورشان اطمینان دارند و پتانسیل رشد آن را امیدوارکننده ترین در جهان می دانند.

با وجود اینکه چین از نظر قدرت کلی ملی پس از ایالات متحده در رتبه دوم قرار دارد، شرکت کنندگان در نظرسنجی نسبت به پتانسیل توسعه چین خوشبین تر بودند.

بر اساس نظرسنجی از افکار عمومی جهانی که روز یکشنبه در پکن منتشر شد، چین در زمینه شاخص ظرفیت توسعه و رشد با امتیاز 39.38 در رتبه اول و ایالات متحده با امتیاز 30.67 در رتبه دوم قرار گرفت. روسیه با 9.09 امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

این نظرسنجی، تحت عنوان شاخص افکار عمومی جهانی 2023، توسط بخش کلان داده ها و استراتژی ارتباطات ملی لابراتوار فلسفه و علوم اجتماعی وزارت آموزش و موسسه تحقیقات استراتژی ارتباطات ملی دانشگاه علم و فناوری هواجونگ انجام شد.

داده ها به صورت آنلاین از 22 کشور توسط دو شرکت تحقیقاتی حرفه ای «دیتاوی» - برای سرزمین اصلی چین و «کوالتریکس» برای سایر نقاط جمع آوری شد. در مجموع با 23 هزار و 512 شرکت کننده مصاحبه شد که 1500 نفر آنها از سرزمین اصلی بودند. این نظرسنجی از نوامبر تا دسامبر سال گذشته انجام شد.

این مطالعه نشان داد که مردم چین از غرور ملی و هویت ملی بالایی برخوردار هستند. این نظرسنجی نشان داد که 80 درصد از پاسخ دهندگان «به چینی بودن افتخار می کنند» و 85 درصد «اغلب به دستاوردهای این کشور افتخار می کنند.»

نزدیک به 80 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که حتی در صورت فرصت ترک در چین خواهند ماند.

جانگ کان، استاد دانشکده ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه علم و فناوری هوآجونگ که مدیریت این نظرسنجی را برعهده داشت، گفت، این نظرسنجی نشان داد که مردم چین دارای حس قوی هویت ملی هستند و به دستاوردهای چشمگیر چین افتخار می کنند.

وی خاطرنشان کرد، این نظرسنجی همچنین نشان داد که اکثر مردم چین بر این باورند که چین، آمریکا و روسیه برجسته‌ترین قدرت‌های بزرگ هستند که نشان‌دهنده نفوذ قابل توجه اقتصادی، سیاسی و نظامی آنها در صحنه جهانی است.

علاوه بر این، ایالات متحده تمایل دارد که به طور منفی به‌ عنوان یک قدرت «هژمونیک»، «تهاجمی»، «مشکل‌ساز» و «نظامی» از سوی مردم چین تلقی شود. جانگ همچنین خاطرنشان کرد که حضور جهانی رو به رشد چین باعث شده است که مردم این کشور به امور بین المللی و رویدادهای جهانی توجه جدی داشته باشند.

در زمینه دیدگاه های عمومی جهانی، به طور کلی این نگاه وجود دارد که قدرت رو به رشد اقتصادی و سیاسی چین تأثیر قابل توجهی بر جامعه جهانی داشته است و بسیاری از مردم در سراسر جهان از نقش فزاینده چین در امور بین المللی استقبال می کنند.

جانگ گفت که مردم در سراسر جهان به طور کلی متوجه تأثیر مثبت ابتکار کمربند و جاده هستند، اما هنوز هم برای ارتقاء آگاهی و درک بیشتر از این مفهوم جا برای بهبود وجود دارد.

او افزود که اکثر مردم در سراسر جهان تشخیص می دهند که ظهور چین به عنوان یک نیروی محرکه اقتصادی به یکی از ویژگی های برجسته وجهه جهانی آن تبدیل شده است.

این دومین نظرسنجی جهانی از این نوع است. اولین نظرسنجی در سال 2020 منتشر شد.

  • 2023/04/11 15:13:43
  • GMT+08:00
  • /