وزارت امور خارجه چین: ما منشأ «دام بدهی» برای کشورهای آفریقایی نیستیم
2023/04/10 16:53:58


وانگ ون بین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه 10 آوریل در یک کنفرانس مطبوعاتی و در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره اتهامات اخیر برخی از مقامات ارشد آمریکایی و مقامات بانک جهانی به چین به عنوان مقصر مشکل بدهی آفریقا گفت که چنین اظهاراتی پایه و اساس واقعی ندارد.

وانگ ون بین خاطرنشان کرد: چین همواره متعهد به حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای آفریقایی بوده و همواره همکاری، سرمایه گذاری و تامین منابع مالی مورد نیاز کشورهای در حال توسعه را بر اساس اصل برابری و منفعت متقابل انجام داده است. چین منشأ «دام بدهی» کشورهای آفریقایی نیست، بلکه شریکی است که به کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای در حال توسعه کمک می کند تا از «دام فقر» نجات پیدا کنند.

وانگ و‌‌‌ن بین گفت: برخی از سیاستمداران آمریکایی و غربی با ادعای جعلی دام بدهی در تلاش برای مداخله و خرابکاری در همکاری چین با کشورهای در حال توسعه هستند و کشورهای در حال توسعه و جامعه بین المللی نیز به خوبی از دلیل انجام چنین رفتارهایی از سوی آنها آگاه شده اند.

  • 2023/04/10 16:53:58
  • GMT+08:00
  • /