بازار بیگ دیتای چین به توسعه خود در سال‌های آتی ادامه می‌دهد
2023/04/09 15:14:30

طبق داده‌های یک گزارش صنعتی، بازار بیگ دیتای چین به توسعه خود در سال‌های آتی ادامه خواهد داد که ناشی از توسعه اقتصادی و گذار دیجیتال این کشور است.

بر اساس گزارش شرکت تحقیقات بازار جهانی موسوم به « International Data Corporation»، بازار بیگ دیتای چین شاهد برآورد 17 میلیارد دلاری از سرمایه گذاری فناوری اطلاعات در سال 2022 بود.

گزارش مذکور می‌افزاید، دولت‌ها، بانکداری، خدمات حرفه‌ای و ارتباطات راه دور معادل 60 درصد کل هزینه خرج شده در بازار بیگ دیتای چین را به خود اختصاص می‌دهند.

انتظار می‌رود بازار بیگ دیتای چین از لحاظ اندازه، تا سال 2026 معادل حدود 8 درصد کل بیگ دیتای جهان باشد.

  • 2023/04/09 15:14:30
  • GMT+08:00
  • /