افزایش سفرهای مسافری و باری ریلی چین در سه ماه اول 2023
2023/04/09 15:11:47

بر اساس داده‌های صنعتی، خطوط آهن چین طی سه ماه ابتدایی امسال شاهد رشدی پایدار در شمار سفرهای مسافری و باری بوده‌اند.

داده‌های «شرکت گروه راه آهن دولتی چین» نشان داد در بازه زمانی ژانویه تا مارس، خطوط آهن توانسته 753 میلیون مسافر را جابجا کند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 66 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در بازه زمانی فوق، حجم بار جابجا شده توسط خطوط آهن چین که یک شاخص کلیدی فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 2.3 درصدی داشته و به 970 میلیون تن رسیده است.

بر اساس این گزارش، طی ماه مارس شمار میانگین مسافران ریلی، روزانه به 8.58 میلیون نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 171 درصدی را نشان می‌دهد و به طور اساسی برابر با دوره مشابه سال 2019 است.

  • 2023/04/09 15:11:47
  • GMT+08:00
  • /