پایان ماموریت اکتشافی «اژدهای برف 2» و بازگشت از قطب جنوب به چین
2023/04/08 15:16:42


کشتی یخ‌شکن تحقیقاتی موسوم به «شوئلونگ 2»، یا «اژدهای برف 2» روز پنجشنبه پس از پایان سی و نهمین ماموریت اکتشافی قطب جنوبِ چین به شانگهای بازگشت.

این سومین بار است که چین دو یخ‌شکن را از سی و ششمین ماموریت اکتشاف قطبی اعزام کرده است.
این یخ‌شکن‌ها سفر علمی خود را اواخر اکتبر 2022 آغاز کرده و با پیمودن بیش از 60 هزار مایل دریایی طی 163 روز به ماموریت خود پایان دادند.
این سفر شامل مجموعه‌ای از وظایف مثل پژوهش درباره تغییرات آب و هوایی جهانی جایگزین‌سازی مواد و خدمه در «ایستگاه جونگ‌شان چین» و «ایستگاه دیوار بزرگ» در قطب جنوب بود.
شوئلونگ 2 یا اژدهای برف 2 با طول 122 متر و عرض 22 متر برای جابجایی 14 هزار تن آب و پایایی 20 هزار مایل دریایی طراحی شده و نخستین کشتی یخ‌شکن ساخته شده توسط چین برای تحقیقات قطبی محسوب می‌شود.

  • 2023/04/08 15:16:42
  • GMT+08:00
  • /