اشتیاق دیوانه‌وار پنتاگون برای مقایسه تایوان با اوکراین!
2023/04/08 14:45:47

 به مانند آنچه پایگاه خبری «دیفنس نیوز» در تیتر گزارش خود به آن اشاره کرده، اگر پنتاگون واقعا از اختیار جدید انتقال تسلیحات تایوان به مانند اوکراین استفاده کند،‌ کشاندن پای آن به خصومت ناشایست علیه چین برای ایالات متحده یک فاجعه خواهد بود.
چین مدت‌هاست مکررا تاکید کرده که مساله تایوان از اساس با بحران اوکراین متفاوت است زیرا موضوع تایوان جزو امور داخلی یک کشور مستقل است در حالی که ماجرای اوکراین بین دو کشور رخ داده است. اصل چین واحد نیز آن چیزی است که آمریکا را در روابطش با چین تنظیم می‌کند و در ابتدای تقریبا تمامی بیانیه‌های مشترک میان دو کشور به آن اشاره شده است. 
آنهایی که در پنتاگون و کنگره آمریکا طرفدار مقایسه تایوان با اوکراین هستند کشور خود را مجبور به تحمل خطر غیرضروری هجمه به منافع اصلی یک شریک بزرگ در آن سوی اقیانوس آرام می‌کنند، اقدامی که قطعا موجب برانگیخته شدن اقدامات متقابل از جانب چین در برابر ایالات متحده خواهد شد.
پایگاه دیفنس نیوز اشاره کرده که این گروه هنوز به برخی قانونگذاران آمریکایی نیاز دارد که به دنبال منافع خود پشت بهانه واهیِ دفاع ملی ایالات متحده هستند. به عبارت دیگر اینکه آمریکا یک اشتباه کشنده مرتکب خواهد شد یا خیر به شکل زیادی به چند خوش فکر بستگی خواهد داشت.
این اقدامی خطرناک است چرا که آنها به مراتب بیشتر از کسانی هستند که به دنبال منافع شخصی کوته‌بینانه خود به قیمت آمریکا هستند.


  • 2023/04/08 14:45:47
  • GMT+08:00
  • /