گشت مشترک در تنگه تایوان
2023/04/07 15:49:31

عملیات گشت مشترک سه روزه از روز چهارشنبه به منظور نظارت بر ترددهای دریایی و پاسخگویی به رویدادهای اضطراری آغاز شد.


در این عملیات بازرسان با حضور در محل به بررسی کشتی های باری و پایگاه های ساخت‌وساز مهم می پردازند تا از ایمنی کشتی ها و عدم مشکل در فعالیت پایگاه های ساخت‌وساز اطمینان حاصل کنند. 


  • 2023/04/07 15:49:31
  • GMT+08:00
  • /