تحریم مؤسسه هادسون، کتابخانه ریگان و مسئولان آنها از سوی چین
2023/04/07 15:24:27

با نادیده گرفتن مراتب اعتراض مکرر و مخالفت قاطعانه چین، ایالات متحده مصرانه به تسای یینگ ون، رهبر تایوان اجازه داد تا از خاک این کشور در تاریخ های 29 تا 31 مارس و از 4 تا 6 آوریل 2023 "توقف موقت" و حضور در برنامه های سیاسی استفاده کند. مؤسسه هادسون و کتابخانه ریگان در ایالات متحده صحنه و تسهیلاتی را برای تسای یینگ ون فراهم کردند تا در فعالیت های جدایی طلبانه  تایوان در ایالات متحده شرکت کند، اقدامات مزبور به طور جدی اصل چین واحد و مفاد سه بیانیه مشترک چین و ایالات متحده را نقض کرده و آسیب جدی به حاکمیت و تمامیت ارضی چین رسانده است.

مطابق مقررات قید شده در "قانون تحریم های خارجی جمهوری خلق چین"، دولت چین تصمیم گرفته است که  مؤسسه هادسون ایالات متحده، کتابخانه ریگان و مسئولان آنها را در فهرست اقدامات متقابل قرار دهد که مشروح این اقدامات به شرح زیر است:

1. اقدامات متقابل در قبال دو نهاد شامل مؤسسه هادسون و کتابخانه ریگان:

دانشگاه ها، مؤسسات و سایر سازمان ها و افراد در چین از انجام معاملات، مبادلات، همکاری و سایر فعالیت ها با این دو نهاد به شدت نهی می شوند.

2. در قبال چهار نفر  شامل  سارا استرن، رئیس هیئت مدیره مؤسسه هادسون و  جان واترز، مدیر این موسسه، جان هیبش، مدیر اجرایی سابق بنیاد ریگان، مسئول کتابخانه نگهداری روزانه کتابخانه ریگان و جونه دراک، مدیر ارشد اداری بنیاد ریگان:

 (1) توقیف اموال منقول، اموال غیر منقول و سایر دارایی ها در خاک چین .

 (2) سازمان ها و افراد در داخل چین از انجام معاملات، همکاری و سایر فعالیت های مربوطه با این افراد منع می شوند.

 (3) عدم صدور ویزا برای چهار نفر نامبرده و عدم اجازه  ورود آنها  به چین.

این تصمیم از 7 آوریل 2023 لازم الاجرا خواهد بود.

  • 2023/04/07 15:24:27
  • GMT+08:00
  • /