اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین درباره سفر تسای یینگ ون به آمریکا
2023/04/06 09:47:45

سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنج شنبه ۶ آوریل  نسبت به سفر اخیر تسای یینگ ون رئیس منطقه تایوان چین به آمریکا واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که آمریکا با نادیده گرفتن اعتراضات و هشدارهای چین، مجوز ورود تسای یینگ ون به خاک خود را صادر کرده و حتی کوین مک‌کارتی رئیس مجلس نمایندگان و مقامات دیگر آمریکا گستاخانه با او دیدار نیز کرده اند. ماهیت این رویکرد ریشه در تبانی آمریکا و منطقه تایوان برای دست زدن به فعالیت های سیاسی جدایی طلبانه در تایوان است و به شدت با اصل چین واحد و مفاد سه بیانیه مشترک چین و آمریکا مغایرت دارد و به حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین آسیب رسانده و پیام اشتباه به جدایی طلبان در منطقه تایوان ارسال کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به اصل چین واحد به عنوان یک اصل شناخته شده توسط جامعه جهانی و از اصول مناسبات بین المللی و نیز پیش شرط و پایه روابط دیپلماتیک چین و آمریکا گفت که ایالات متحده در بیانیه مشترک چین و آمریکا به وضوح به تنها حفظ روابط غیر رسمی با منطقه تایوان متعهد شده است. با این حال، آمریکا با لجاجت، در حال اجرای «مقابله با چین با استفاده از تایوان» است و ضمن نقض تعهدات خود، وارد روابط رسمی و نظامی با تایوان شده است. پس از روی کار آمدن تسای یینگ ون به عنوان رئیس منطقه تایوان، او با مردود کردن اصل چین واحد و تفاهم ۱۹۹۲ بین دو سوی تنگه تایوان، دست به فعالیت‌های جدایی طلبانه در تایوان زده و باعث ایجاد مشکلات جدی در روابط دو سوی تنگه تایوان شده است.

وی تاکید کرد که مساله تایوان محور منافع اصلی چین و اولین خط قرمز در روابط بین چین و آمریکاست. چین در مقابل اقدامات اشتباه و جدی آمریکا و تایوان، اقداماتی قاطع و قوی را برای حفظ حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود در پیش خواهد گرفت.   

  • 2023/04/06 09:47:45
  • GMT+08:00
  • /