"بازی های سیاسی" آمریکا و منطقه تایوان پاسخی محکم در پی خواهد داشت
2023/04/06 11:29:11

 6 آوریل، تسای یینگ ون، رهبر منطقه تایوان چین به بهانه «توقف موقت» وارد آمریکا شد و با کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیدار کرد. این اقدام یک چالش سیاسی جدی دیگر از سوی آمریکا و منطقه تایوان پس از دیدار نانسی پلوسی از منطقه تایوان در سال گذشته بود که به طور جدی با اصول «چین واحد» و مقررات تعیین شده در سه بیانیه مشترک چین و آمریکا مغایرت دارد و با نقض جدی حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین، یک پیام اشتباه را به نیروهای تجزیه طلب در تایوان ارسال می کند. تلاش برای اتکای به آمریکا برای جدایی طلبی در تایوان از زمان روی کار آمدن حزب پیشروی دموکراتیک در منطقه تایوان و مطرح شدن نظریه کنترل چین از طریق وسیله تایوان توسط برخی در آمریکا همواره مبداء متشنج شدن اوضاع میان دو سوی تنگه تایوان بوده است.

مسئله تایوان محور منافع اصلی چین، پایه اصلی مناسبات سیاسی چین و آمریکا و اولین خط قرمز در روابط دو کشور است. آمریکا با وجود اذعان به تعهدی جدی خود بر رعایت اصل «چین واحد»، گفتار و رفتاری را انجام می دهد که با این اصل مغایر است و پیوسته شاهد بازی های سیاسی این کشور برای به چالش کشیدن این اصول بوده ایم. دیدار مک کارتی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان و سومین فرد مهم در نظامی سیاسی آمریکا با تسای یینگ ون یک چالش جدی برای تعهدات مهم آمریکا به چین است و باعث از بین رفتن اعتبار آمریکا شده است. این اقدام همچنین یک رویداد سیاسی با قصد افزایش روابط دولتی میان آمریکا و منطقه تایوان برای دستیابی به حمایت از تایوان در برابر چین به حساب می آید که ضرر جدی به صلح در تنگه تایوان، روابط چین و آمریکا و نظام بین المللی خواهد آورد.

منطقه تایوان بخشی از سرزمین چین است و حل مسئله تایوان از امور داخلی چین به شمار می رود. به راه انداختن این نمایش سیاسی از سوی آمریکا و مقام های منطقه تایوان، واقعیت تعلق داشتن تایوان به چین، گرایش به یکپارچگی کامل سرزمین چین و نیز روند حمایت اکثر کشورهای جهان از اصل چین واحد را تغییر نخواهد داد.

 

  • 2023/04/06 11:29:11
  • GMT+08:00
  • /