کاریکاتور| تناقض آمریکایی در ادعای دموکراسی
2023/04/06 15:01:14

در حالی آمریکایی ها به بهانه دموکراسی در جهان اجلاسی برای دموکراسی را برگزار کردند که سالهاست مردم دنیا تناقض آشکاری در رفتار و گفتار آمریکایی ها دده اند.

 دولت آمریکا در حالی اجلاس برای دموکراسی-summit for democracy را برگزار کرد که در جامعه این کشور اعتراضات مردمی درخصوص بی توجهی به ۹۹ درصد کم درآمد گسترش یافته است.

این در حالی است که رد پای آمریکایی‌ها در طول سالهای متمادی در حوزه‌های نقض دموکراسی نقض حقوق بشر و نسل کشی در کشورهای مختلف جهان دیده می‌شود.

  • 2023/04/06 15:01:14
  • GMT+08:00
  • /