چرا حزب حاکم چین «کمپین آموزش» را آغاز کرد؟
2023/04/06 10:46:30

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت تا از آوریل سال جاری میلادی یک کمپین آموزشی را در 96 میلیون عضو خود به منظور آموزش اندیشه «سوسیالیسم با ویژگی‌های چین در عصر جدید» شی جین پینگ آغاز کند. اما دلیل آغاز این کمپین چیست؟

عکس: مو جونگ چینگ دبیر اول روستای «جیا بائو»، دهستان «آن تای»، شهرستان «لیو جو» از توابع منطقه خودمختار «گوانگ شی» قوم جوانگ واقع در جنوب چین در حال گفتگو با یکی از خانواده های روستا برای انجام تحقیقات در زمینه فقرزایی

در بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین که در اکتبر سال گذشته برگزار شد، علاوه بر تعیین برنامه توسعه چین برای پنج سال آینده و افق های دورتر، اندیشه «سوسیالیسم با ویژگی های چین در عصر جدید» شی جین پینگ نیز در متن منشور حزب حاکم چین گنجانده شد و در دستورالعمل کل حزب قرار گرفت و مفهوم «تقویت کشور و رستاخیز ملت» نیز توسط رهبری جدید چین با محوریت شی جین پینگ به عنوان هدف راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی چین تعیین شد.

به این سبب، می توان دریافت که آغاز کمپین آموزشی برای آموزش و اجرای اندیشه «سوسیالیسم با ویژگی‌های چین در عصر جدید» شی جین پینگ در میان تمام اعضای حزب، اقدام اصلی حزب کمونیست برای اجرای روحیه بیستمین کنگره ملی این حزب به شمار می آید.

عکس: خدمت دانشجویان داوطلب به ساکنان یکی از مجتمع های مسکونی پکن

در همین راستا، شی جین پینگ تأکید کرده است که اهداف اصلی این کمپین آموزشی، تبدیل اندیشه «سوسیالیسم با ویژگی های چینی در عصر جدید» به یک نیرویی پشتیبانی قدرتمند برای تقویت ایمان اعضای حزب، تمرین در جهت مطابقت با ویژگی های روحیه حزب و هدایت و پیشبرد امور حزبی و راهنمایی اعضا در جهت پذیرفتن اندیشه مردم محوری، حل مشکلات فوری مردم و تقویت حس دسترسی داشتن، شادی در میان مردم است.

رهبر چین همچینن تأکید کرده است که هدف کلی مجموعه کمپین های آموزشی حزب، «آموزش و راهنمایی اعضای حزب برای پی بردن به این مساله اساسی است که « موجودیت حزب کمونیست چین چیست و چکار می کند»، و حفظ تداوم آمیختگی اعضای حزب با مردم است.

عکس: کادرهای حزب کمونیست چین مستقر در یکی از روستاها

در این کمپین آموزشی از اعضای حزب کمونیست چین خواسته شده تا نظام نظری، چکیده افکار و الزامات تجربی اندیشه «سوسیالیسم با ویژگی‌های چین در عصر جدید» شی جین پینگ را از هر نظر بیاموزند و درک کنند.

همچنین از اعضای حزب و مخصوصا مقامات و کادرها خواسته شده تا برای سر و سامان دادن و رفع مشکلات مردم، به ساختارهای بنیادی اجتماعی مانند روستاها، مجتمع های مسکونی، شرکتها، بیمارستانها و مدارس بروند و تحقیق  و بررسی های لازم را انجام دهند.

در این کمپین آموزشی همچنین از اعضای حزب خواسته شده تا در کل مدت این کمپین، محتوای آموزشی را با کارهای خود تطبیق دهند و طوری کارهای خود را  بازرسی و اصلاح کنند که نتایج آموزش برای مردم محسوس باشد.

  • 2023/04/06 10:46:30
  • GMT+08:00
  • /