انتقاد سیاستمدار زامیبیایی از تاریخچه کشتار، استعمار و ترویج «دموکراسی آمریکایی»
2023/04/03 15:35:23

فرد اِممِمبه رهبر حزب سوسیالیسم زامبیا چندی پیش در مجمع بین المللی «دموکراسی: ارزش مشترک بشر» با مروری بر تاریخچه کشتار و استعمار آمریکا در آفریقا و دیگر مناطق جهان، تلاش این کشور برای ترویج «دموکراسی آمریکایی» را مورد انتقاد شدید قرار داد.

  • 2023/04/03 15:35:23
  • GMT+08:00
  • /