کاریکاتور| هجوم ماشین جنگی دموکراسی آمریکایی به صلح در اروپا
2023/03/30 16:24:21

همزمان با برگزاری دومین «نشست دموکراسی» به میزبانی آمریکا، جهان بار دیگر شاهد آن است که این کشور با ارسال تجهیزات به میدان جنگ در تلاش برای جلوگیری از صلح میان روسیه و اوکراین است.

در شرایطی که پوتین و زلنسکی هر دو از طرح صلح پکن برای پایان دادن به بحران اوکراین استقبال کرده اند، آمریکا به خاطر منافع خود حاضر به پایان یافتن این بحران نیست.

به باور کارشناسان دومین «نشست دموکراسی» آمریکا نیز نشان داده که در ماهیت خود رویداد تازه ای نیست و در واقع با تبلیغ دموکراسی جعلی آمریکایی، در عمل به دنبال تثبیت سلطه ایالات متحده بر جهان است و در این راه حتی متحدان اروپایی و دوستان نزدیک این کشور نیز قربانی خواهند شد.

  • 2023/03/30 16:24:21
  • GMT+08:00
  • /