.«دموکراسی آمریکایی» در آستانه خودکشی است
2023/03/30 16:15:28

سال‌های سال است که ایالات متحده خود را به عنوان «چراغ راه دموکراسی» تبلیغ کرده اما واقعیت این است که مردم آمریکا به شکل فزاینده‌ای از این «دموکراسی آمریکایی» ناامید شده‌اند.

حتی برخی دانشمندان تاکید کردند که آمریکا وارد دنیای تاریک فروپاشی دموکراتیک می‌شود و «دموکراسی آمریکایی» در آستانه خودکشی است.

  • 2023/03/30 16:15:28
  • GMT+08:00
  • /