تنزل شدید حقوق بشر در آمریکا
2023/03/29 15:20:29

بر اساس گزارشی که روز سه شنبه منتشر شد، حقوق بشر در ایالات متحده در سال گذشته با افزایش نقش پول در سیاست و انتخابات، تشدید تبعیض نژادی، خشونت با اسلحه و خشونت پلیس، با پسرفت های بزرگی مواجه شد.

گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا در سال 2022، که توسط دفتر اطلاعات شورای دولتی چین منتشر شد، عقبگرد حقوق بشر در ایالات متحده، از جمله در زمینه سیستم ناکارآمد حمایت از حقوق مدنی، دموکراسی انتخاباتی تهی شده به سبک آمریکایی، تبعیض نژادی و نابرابری فزاینده و همچنین بدتر شدن وضعیت حقوق زنان و کودکان را تشریح می کند.

بر اساس این گزارش، علیرغم اینکه ایالات متحده خود را «مدافع حقوق بشر» می ‌خواند، با مسائل مزمنی مانند نقش پول در انتخابات، تبعیض نژادی، خشونت با اسلحه و قطبی‌ سازی ثروت مواجه است.

این گزارش همچنین به پسرفت شدید قوانین در زمینه حقوق بشر و عدالت در آمریکا اشاره می کند که حقوق و آزادی های اساسی مردم این کشور را بیشتر تضعیف می کند.

این گزارش با استناد به داده‌ های رسمی و گزارش ‌های رسانه‌ ها افزود که ایالات متحده سابقه خشونت شدید دارد، به طوری که مردم این کشور با تهدیداتی نظیر جنایت ‌های خشونت‌بار و اجرای خشن قانون مواجه هستند و امنیت آنها به هیچ وجه تضمین ‌شده نیست.

آمارها نشان می ‌دهد که خشونت ‌های با اسلحه به یک «بیماری آمریکایی» تبدیل شده و سال گذشته بیش از 80 هزار نفر بر اثر خشونت‌ های مسلحانه کشته یا مجروح شدند. این سومین سال متوالی در ثبت رکوردی است که در آن ایالات متحده بیش از 600 تیراندازی جمعی را تجربه کرده است.

آخرین تیراندازی در ایالات متحده روز دوشنبه در مدرسه کاوننت در نشویل، تنسی رخ داد که یک دانش آموز سابق به شدت مسلح، 6 نفر از جمله یک کودک 8 ساله و دو کودک 9 ساله را کشت.

تیراندازی در مدارس به طور نگران کننده ای در ایالات متحده رایج شده، جایی که گسترش سلاح های گرم در سال های اخیر افزایش یافته است. بر اساس داده های آرشیو خشونت با سلاح، سال جاری تا کنون 129 تیراندازی جمعی - که به عنوان حوادثی که در آن چهار نفر یا بیشتر هدف قرار گرفته یا کشته شده اند - رخ داده است.

نژادپرستی نیز در ایالات متحده در حال افزایش است و اقلیت های قومی از تبعیض گسترده رنج می برند. در مجموع 81 درصد از آمریکایی های آسیایی تبار می گویند خشونت علیه جوامع آسیایی در آمریکا در حال افزایش است. بر اساس این گزارش، احتمال کشته شدن سیاهپوستان توسط پلیس در آمریکا 2.78 برابر بیشتر از احتمال کشته شدن سفیدپوستان است.

دموکراسی به سبک آمریکایی حمایت مردمی خود را از دست داده است. در این گزارش آمده که هزینه انتخابات در ایالات متحده دوباره افزایش یافته است و مجموع هزینه های انتخابات میاندوره ای در سال 2022 از 16.7 میلیارد دلار فراتر رفت.

«پول کثیف» تحت عنوان کمک های مالی، انتخابات ایالات متحده را به طور پنهانی دستکاری می کند و قطب بندی سیاسی و چندپارگی اجتماعی دستیابی به اجماع دموکراتیک را برای این کشور دشوار می کند. 69 درصد از آمریکایی ها معتقدند سبک دموکراسی آنها در معرض «خطر فروپاشی» است و 86 درصد از رای دهندگان آمریکایی می گویند که با «تهدیدهای بسیار جدی» مواجه است.

در این گزارش آمده است: «یک ناامیدی عمومی از دموکراسی به سبک آمریکایی وجود دارد.»

این گزارش همچنین خاطرنشان می کند که حمایت از حقوق زنان و کودکان در آمریکا در سال گذشته دچار تنزل قابل ملاحظه ای شد. بر اساس این گزارش، حق سقط جنین زنان نقض شده، نرخ فقر کودکان به طور نامتناسبی در سطح بالایی باقی مانده و استفاده غیرقانونی از کودکان کار همچنان بیداد می کند.

  • 2023/03/29 15:20:29
  • GMT+08:00
  • /