تمرکز نشست سال 2023 مجمع آسیایی بوآئو بر به اشتراک گذاری فرصت های توسعه "کمربند و جاده"
2023/03/29 10:25:23

 بعدازظهر روز دوشنبه 28 مارس، نشست سال 2023 مجمع آسیایی بوآئو تریبون را تحت عنوان به اشتراک گذاری فرصت های توسعه "کمربند و جاده" برگزار کرد. شرکت کنندگان در این تریبون  پیرامون دستآوردها و فرصتهای "کمربند و جاده" در ده سال گذشته به عنوان محصولات عمومی در سراسر جهان برای کشورهای حاشیه این مسیر به بحث و مشورت پرداختند.

آمارها نشان می دهد که تا پایان سال 2022، شرکت های چینی در مجموع 57.13 میلیارد دلار در مناطق همکاری اقتصادی و تجاری خارج از کشور در کشورهای حاشیه "کمربند و جاده" سرمایه گذاری کرده اند که با ایجاد 421 هزار فرصت شغلی برای مردم محلی همراه بوده است و سرمایه گذاری آنان منافع واقعی برای کشورهای حاشیه کمربند و جاده به ارمغان آورده است.

در حال حاضر، چین با 18 کشور از جمله 10 کشور آسه آن، شیلی و نیوزیلند موافقت نامه تجارت آزاد برای ساخت مشترک "کمربند و جاده" را امضا کرده است. به باور شرکت کنندگان در این نشست کشورهای حاشیه کمربند و جاده در آینده باید پیرامون "گسترش چارچوب، ارتقای کیفیت و افزایش کارایی" ناشی از این پیشنهاد، همچنان به طور فعالانه همکاری تجارت آزاد با شرکای تجاری از جمله کشورهای حاضر در ساخت مشترک "کمربند و جاده" را افزایش دهند و پیوسته شبکه مناطق تجارت آزاد با معیار بالا را رو به جهان گسترش دهند.

  • 2023/03/29 10:25:23
  • GMT+08:00
  • /