چین گزارش نقض حقوق بشر آمریکا در سال 2022 را منتشر کرد
2023/03/28 14:27:45

دفتر اطلاع رسانی شورای دولتی چین روز سه شنبه 28 مارس (8 فروردین) «گزارش نقض حقوق بشر در ایالات متحده در سال 2022» را منتشر کرد.

طبق این گزارش، سال گذشته میلادی شاهد عقب‌گردی قابل توجه برای حقوق بشر در آمریکا بود.

گزارش فوق می‌افزاید: در ایالات متحده کشوری که خود را «مدافع حقوق بشر» می‌داند،‌ بیماری‌های مزمنی مانند سیاست‌های تحت تاثیر پول، تبعیض نژادی، خشونت اسلحه و پلیس و همچنین قطبی سازی ثروت شایع است.

در گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا که توسط شورای دولتی چین منتشر شده، آمده است: قانونگذاری و عدالت مربوط به حقوق بشر شاهد یک پسرفت شدید، تضعیف روزافزون حقوق بنیادین و آزادی مردم آمریکا بوده است.

  • 2023/03/28 14:27:45
  • GMT+08:00
  • /