سخنگوی وزارت خارجه چین: برگزاری «نشست برای دموکراسی» اقدامی برای ایجاد تفرقه به بهانه دموکراسی است
2023/03/28 16:43:37

مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه 28 مارس در یک نشست خبری اعلام کرد که آمریکا با نادیده گرفتن نقایص خود، یک بار دیگر قصد دارد به بهانه "دموکراسی" به اصطلاح نشست «برای دموکراسی» را با حضور سران و رهبران کشورهای مختلف برگزار کند که اقدامی ایدئولوژیک و تفرقه آمیز است و ضمن پایمال کردن روحیه دموکراسی، واقعیت سلطه طلبی و واهی بودن مفهوم دموکراسی در این کشور را نشان می دهد. 

سخنگوی وزارت خارجه چین در این نشست خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره انتقاد سخنگوی وزارت خارجه روسیه از برگزاری دومین نشست "برای دموکراسی" از سوی آمریکا، این مطلب را بیان کرد.
این مقام چینی افزود: جهان امروز به تقویت همبستگی و همکاری و پایبندی بر چندجانبه گرایی بر اساس منشور سازمان ملل نیاز دارد، نه ایجاد تفرقه به بهانه دموکراسی و یک جانبه گرایی. جهان امروز به دموکراسی واقعی و دموکراتیک شدن مناسبات بین المللی نیاز دارد و نه دخالت در امور داخلی دیگر کشورها به بهانه دموکراسی.
وی به آمریکا توصیه کرد که به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها به بهانه دموکراسی خاتمه دهد. 

  • 2023/03/28 16:43:37
  • GMT+08:00
  • /