جنگ‌افروزی هدفمند آمریکا به نام دموکراسی
2023/03/27 10:25:56

آمریکا دوست دارد دنیای را طبق دموکراتیک بودن یا نبودن تقسیم کند. مثلا «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده در سفر اخیر غیرمنتظره‌اش به اوکراین به همتای اوکراینی خود گفت کی‌یف هنوز سقوط نکرده و «دموکراسی استوار مانده است». وی آشکارا می‌خواست به دنیا بفهماند که درگیری اوکراین با روسیه درگیری «دموکراسی» با «اقتدارگرایی» است و آمریکا که از «دموکراسی» حمایت می‌کند، یک موضع «منصفانه» را در پیش گرفته است.

اگر این طور بود، آمریکا باید در واکنش به این منازعه و بعد از شروع درگیری، کمک‌رسانی به اوکراین را آغاز می‌کرد؛ اما واقعا این طور بود؟

البته که نه. همان طور که می‌دانیم آمریکا از یک سو کمک‌های نظامی و مالی را به اوکراین ارسال می‌کرد و از سوی دیگر روسیه را تحریم کرد که در واقع تأثیری کلیدی بر مواضع‌گیری دو طرف به ویژه اوکراین گذاشت. به عبارت دیگر، آمریکا به آغاز درگیری دامن زده است.

به علاوه، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا یک ماه پیش از آغاز درگیری «قانون دفاع از دموکراسی اوکراین در 2022» را پیشنهاد کردند تا به دولت آمریکا اجازه دهند بدون کسب مجوز کنگره، کمک‌های نظامی را به اوکراین ارسال کند. این نشان می‌دهد آمریکا برای تحریک درگیری روسیه و اوکراین برنامه‌ریزی زودهنگام انجام داده بود اما به جهان این گونه القاء کرد که کمک‌رسانی به اوکراین به نام «دموکراسی» انجام می‌شود.

البته آمریکا از سر خیرخواهی کمک نمی‌کند. نمایندگان کمیسیون تخصیص بودجه اخیرا در یک نشست استماع در مجلس نمایندگان آمریکا گفتند وقت آن رسیده واشنگتن فروش تسلیحات به اوکراین به جای کمک به این کشور را آغاز کند.

در واقع باید گفت کنگره آمریکا صورتحساب جنگ اوکراین را باز کرده است.

این سناریویی بسیار آشناست. در سوریه، آمریکا همین طور به نام «دموکراسی» جنگ را تحریک و خودش نیز در آن مشارکت کرده و هنوز در سوریه مانده است اما برای جبران هزینه خود برای جنگ، سالیان سال است که به سرقت نفت سوریه می‌پردازد. خسارات سوریه به خاطر سرقت نفت و گندم توسط آمریکا تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار برآورد شده است.

البته جنگ‌های افغانستان و عراق نیز زیر همین پرچم «دموکراسی» انجام شده است. این جنگ‌ها که آمریکا آغاز یا تحریک کرده، همه به نام «دموکراسی» انجام شده اما برای غیرنظامیانی که در این جنگ‌ها کشته، زخمی یا بی‌خانمان شده‌اند، این نوع «دموکراسی»، امید را به ارمغان آورده یا بلا؟

البته آمریکا حاضر نیست از تقسیم بندی دنیا طبق «دموکراتیک» بودن یا نبودن دست بکشد چون همان طور که می‌دانیم در دسامبر 2021 یک رویداد واهی به نام «نشست سران دموکراسی» را برگزار کرد. بر خلاف شعار شیرینش، این رویدادی به منظور یارکشی آمریکا برای سرکوب رقبای خود مانند روسیه، ایران و چین و نماد جنگ سرد نوین تلقی شد.

به علاوه، یک تناقض در ایده «دموکراسی» آمریکا هم وجود دارد مبنی بر آنکه آمریکای «دموکراتیک» در هنگام قضاوت «دموکراتیک» بودن یا نبودن یک کشور دیگر، قضاوت خودسرانه و مستبدانه انجام می‌دهد و اصلا به مطابق بودن یا نبودن این فرایند قضاوت با روحیه یا تشریفات «دموکراسی» اهمیت نمی‌دهد. این چیزی است که به تنهایی بسیار خنده دار است.

  • 2023/03/27 10:25:56
  • GMT+08:00
  • /