عبور ظرفیت تولید انرژی های تجدید پذیر از زغال سنگ در چین
2023/03/23 11:17:44

 

طبق آمار اداره ملی انرژی چین، تا پایان سال 2022  ظرفیت قابل تولید برق چین به 2.56 میلیارد کیلووات رسید که از آن میان 1.2 میلیارد کیلووات مربوط به زغال سنگ است و 1.21 میلیارد کیلووات ظرفیت برق تولیدی از انرژی های تجدید پذیر مانند آب، باد، خورشید، زیست توده و اشکال دیگر از این نوع انرژی است. شاهکار تاریخی فراتر رفتن ظرفیت قابل تولید انرژی تجدید پذیر از زغال سنگ، یک دستاورد مهم برای چین پس از مطرح شدن ایده سیستم های جدید تولید برق است.

با استفاده از بودجه های کمکی و سیاست حمایت گسترده و همین طور پیشرفت فناوری، اکنون انرژی های تجدیدپذیر در چین به پیشرفتی جهشی دست یافته اند و یک زنجیره صنعتی کامل و عظیم را ایجاد کرده اند. از سال 2016، ظرفیت ماشین آلات تولید تجهیزات مربوط به انرژی های تجدید پذیر چین بیش از نیمی از ظرفیت موجود خطوط  تولید را به خود اختصاص داده و به بخش اصلی در این زمینه تبدیل شده است. در سال 2022، ظرفیت قابل تولید انرژی های تجدید پذیر چین به 152 میلیون کیلووات رسید که 76.2 درصد از افزایش ظرفیت تولید برق سراسر چین را شامل می شود و تقریباً نیمی از افزایش ظرفیت قابل تولید انرژی های تجدید پذیر در جهان را تشکیل می دهد. از این میان، افزایش ظرفیت قابل تولید برق بادی و خورشیدی به ترتیب  37.63 میلیون کیلووات و 87.41 میلیون کیلووات بوده است و با مجموع 125 میلیون کیلووات برای سومین سال متوالی از 100 میلیون کیلووات فراتر رفته است.

  • 2023/03/23 11:17:44
  • GMT+08:00
  • /