الگوی دموکراسی بهتر است متناسب با شرایط عینی یک کشور باشد
2023/03/23 09:02:45

اندیشکده شبکه سی جی تی ان رادیو و تلویزیون مرکزی چین اخیراً همراه با مؤسسه علوم مدیریت کشور و افکار عمومی دانشگاه خلق چین یک نظر سنجی را با عنوان «نظامهای دموکراتیک جهان» در  میان شهروندان کشورهای مختلف انجام دادند. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد اکثر پاسخ‌دهندگان به حقوق اساسی بشر مانند حق زندگی و حق توسعه اهمیت بسیار می‌دهند و ۸۴.۸ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که هیچ یک از الگوهای دموکراسی بر دیگر الگوها برتری ندارد و یک نظام دموکراتیک متناسب با شرایط عینی یک کشور، بهترین نوع دموکراسی برای آن کشور  خواهد بود.

حق زندگی و حق توسعه از حقوق اساسی و ارشد بشر است

شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به پرسش های مربوط به مهمترین اجزای یک نظام دموکراتیک، «حق  زندگی» (40.7 درصد) را اولویت نخست خود عنوان کردند. پس از آن نیز اصل « برابری همگانی» (29.3 درصد) در رتبه دوم قرار دارد. «توسعه اقتصادی» و «افزایش رفاه» که هر دو مربوط به حق توسعه هستند نیز به ترتیب در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفته اند.

در همین حال، برای همین بخش، «نظام انتخاباتی یک نفر- یک رأی» و «تعادل قوا» به عنوان مفاهیم پایه در الگوی دموکراسی غربی هیچ جایی در میان 10 اولویت نخست پاسخ دهندگان ندارند. در این میان، «نظام انتخاباتی یک نفر-یک رای» تنها 2.8 درصد آراء و «تعادل قوا» 2.6 درصد از آراء را به دست آورده اند.

در این نظرسنجی، 84.3 درصد از پاسخ دهندگان در سراسر جهان معتقدند که دموکراسی برای همه کشورها یکسان نیست و اشکال مختلفی از دموکراسی در کشورها و فرهنگهای مختلف وجود دارد. 84.8 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که هر کشور باید در انتخاب نظام سیاسی خود به تاریخ، فرهنگ و شرایط عینی ملت خود توجه کند، چرا که یک الگوی دموکراسی برتر و سازگار با تمام ملت های جهان وجود ندارد. 86.8 درصد از مصاحبه شوندگان معتقدند که در مبادلات بین المللی کشورها باید به یکدیگر احترام بگذارند و ضمن حفظ اختلافات، به دنبال اشترکات هر چه بیشتر بگردند.

 

موافقت با مفهوم «دموکراسی مردمی در کل فرآیندها»

88.3 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که دموکراسی باید به معنای دادن توانایی های لازم به رهبران دولت برای پاسخ دادن به خواسته های مردم، خدمت به مردم باشد و در عین حال مردم بتوانند بر کارهای آنان نظارت کنند؛ شایان ذکر است که 91.2 درصد شرکت کنندگان در کشورهای آمریکای شمالی این گزینه را برگزیده اند. در عین حال، 81.5 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که دموکراسی باید همه جنبه های زندگی مردم را پوشش دهد و در آن امکان یافتن راه های دموکراتیک برای رسیدگی به همه امور عمومی کشور وجود داشته باشد. علاوه بر این، 86.7 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که نظام دموکراتیک باید به جای گروه های ذینفع خاص، منافع همه مردم را در نظر بگیرد و به ویژه باید به نگرانی های مشروع گروه های آسیب پذیر و گروه های حاشیه ای جامعه پاسخ دهد و باعث تقویت حضور آنها در امور جامعه و کشور شود. در این نظرسنجی، 87.3 درصد از شرکت کنندگان معتقدند که باید به انتخابات دموکراتیک و حکومت پس از انتخابات اهمیت برابر داد و هر دو از اهمیت برابر برخوردار  و ضروری هستند.

«دموکراسی مردمی در کل فرآیندها»  یک مسیر دموکراتیک کاملا متفاوت با سنت های سیاسی، تاریخی و فرهنگی غرب است. در این نظرسنجی، 75.4 درصد از پاسخ دهندگان در سراسر جهان معتقد بوده اند که  چین به دلیل اجرای همین نظام سیاسی متفاوت با کشورهای اروپایی و آمریکایی توانسته است به دستاوردهای قابل ملاحظه در توسعه خود دست یابد و این نکته در میان مصاحبه شوندگان کشورهای آفریقایی 83.1 درصد از آراء را به خود اختصاص داده است.

در نظرسنجی«نظامهای دموکراتیک جهان» در مجموع 3 هزار 776 پرسشنامه معتبر از 35 کشور در سراسر جهان از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، نامیبیا، نیجریه و پاکستان جمع آوری شده است.


  • 2023/03/23 09:02:45
  • GMT+08:00
  • /