روابط چین و روسیه تعبیر "مسیر صحیح همزیستی میان کشورها" است
2023/03/21 10:13:10

بعد از ظهر روز دوشنبه 20 مارس به وقت محلی، شی جین ‌پینگ، رئیس جمهوری خلق چین با هواپیمای اختصاصی وارد مسکو شد و سفر رسمی خود به روسیه را آغاز کرد.

این اولین سفر خارجی شی جین ‌پینگ از زمان انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهوری خلق چین است. افکار عمومی در کشورهای مختلف معتقد است که این سفر نشان دهنده اهمیت دادن چین به روابط مشارکتی استراتژیک جامع بین چین و روسیه در عصر جدید  است. بالغ‌تر و محکم‌تر شدن روابط چین و روسیه به حفظ امنیت و ثبات جهانی کمک می کند و یک دارایی مثبت برای جهان به شمار می رود.
طی سال‌های اخیر، صرف نظر از اینکه اوضاع بین‌المللی چگونه تغییر کرده است، سران چین و روسیه همواره ارتباط نزدیکی داشته‌اند و مرتباً با یکدیگر دیدار کرده اند. چین و روسیه هر دو سیاست خارجی مستقلی و غیروابسته را دنبال می کنند و روابط دو کشور بر اساس عدم تعهد، عدم رویارویی و عدم هدف قرار دادن طرفهای ثالث است و در عین حال همکاری دوجانبه نیز تحت تأثیر مداخله اشخاص ثالث قرار نمی گیرد. روابط چین و روسیه در مسیر توسعه خود بالغ‌تر و محکم‌تر شده است و به الگویی برای روابط جدید بین کشورها بزرگ مبتنی بر احترام به یکدیگر، همزیستی صلح آمیز و همکاری برد- برد تبدیل شده شده که به وضوح تعبیر مسیر صحیح همزیستی بین کشورهای بزرگ است و برای جهان پر از آشفتگی امروز، اهمیت بسیار دارد.
10 سال پیش، شی جی‌ پینگ ابتکار بزرگی را در مسکو به جهانیان ارائه کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا آگاهی نسبت به جامعه‌ای با سرنوشت مشترک را توسعه دهند که در آن "من در کنار شما هستم و شما در کنار من هستید". از آن زمان، چین به طور متوالی ابتکار کمربند و جاده، ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی و ابتکار تمدن جهانی را پیشنهاد داده است که مفهوم و مسیر عملی مفهوم جامعه با سرنوشت مشترک برای بشر را غنی تر کرده است و خرد و راه حل های چین برای مقابله با تغییرات جهان، عصر و تاریخ را ارائه داده است. 
برنامه یک ساله در بهار نهفته است. مردم بر این باورند که در بهار 2023، "سفر دوستی، همکاری و صلح" شی جین‌ پینگ به روسیه مطمئناً نتایج ثمربخشی به دست خواهد آورد که ضمن تزریق انگیزه جدید به توسعه سالم و پایدار روابط دوجانبه، ایجاد منافع بیشتر برای مردم دو کشور، سهم بیشتری را نیز در توسعه و پیشرفت جهان فراهم خواهد کرد. 

  • 2023/03/21 10:13:10
  • GMT+08:00
  • /