وزارت امور خارجه چین: چه کسی بهای سنگین تداوم یافتن سلطه طلبی آمریکا برای 20 سال دیگر را خواهد پرداخت؟
2023/03/20 17:04:48

وانگ ون‌بین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه 20 مارس در نشست خبری گفت که ایالات متحده با یک بهانه دروغین، جنگ عراق را آغاز کرد که بلایای سنگینی را برای عراق و خاورمیانه به همراه داشت و تأثیر منفی جدی بر صلح و ثبات جهانی گذاشت، این یک درس بسیار عمیق و شایسته تأمل جدی از سوی ایالات متحده است که در عین حال جهان را نیز بیدار کرد.

وانگ ون‌بین گفت: "باید در برابر هر گونه سلطه طلبی در جهان به شدت مقاومت کرد. شکی نیست که جنگ عراق توسط ایالات متحده برای تحقق اهداف ژئوپلیتیکی این کشور برپا شد و علاوه بر آنکه باعث شد که منطقه و جهان بهای سنگینی را بپردازند، کاملا چهره واقعی هژمونی ایالات متحده را آشکار کرد. کشورهای جهان باید در کنار هم و با اقدامات قاطعانه تر به سلطه طلبی آمریکا نه بگویند و اجازه ندهند که بار دیگر و به یک بهانه دروغین، تجاوز عامدانه به حق حاکمیت سایر کشورها رخ دهد و یک کشور سلطه جو دست به توطئه برای محروم کردن کشورها دیگر از حق رسیدن به توسعه بزند."

وانگ ون‌بین خاطرنشان کرد که حق هر کشور برای دنبال کردن نظام دموکراتیک و مسیر توسعه خود باید مورد احترام قرار گیرد. "بدیهی است که آمریکا  واقعاً از جنگ عراق درس نگرفته است. پس از جنگ عراق، این کشور پشت سر هم در درگیری های لیبی و سوریه حضور یافت و با تمام توان به دنبال تحمیل دموکراسی آمریکایی بر کشورهای دیگر بود. امروز دلایل کافی برای مردم جهان وجود دارد که بپرسند: چه کسی بهای سنگین تداوم یافتن سلطه طلبی آمریکا برای 20 سال دیگر را خواهد پرداخت؟

  • 2023/03/20 17:04:48
  • GMT+08:00
  • /