رشد قدرتمند صنعت پست چین در ماه فوریه
2023/03/19 14:57:18

داده‌های رسمی که روز شنبه منتشر شد نشان می‌دهد، صنعت پست چین توسعه قدرتمندی را هم در بخش درآمد تجاری و هم حجم بسته‌های ارسالی در ماه فوریه ثبت کرده است.

بر اساس اعلام «اداره پست دولتی»، این صنعت توانست طی ماه گذشته 114.24 میلیارد یوان (16.54 میلیادر دلار) درآمد تجاری کسب کند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 27.4 را نشان می‌دهد.

شرکت‌های سرویس پست پیشتاز چین در ماه فوریه 9.18 میلیارد بسته را جابجا کردند که افزایش سرعت 32.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را نیز نشان می‌دهد. همچنین درآمد تجاری آنها از یک سال قبل 29.3 درصد رشد داشته و به 84.97 میلیارد یوان رسیده است.

طی دو ماه ابتدایی امسال، درآمد تجاری صنعت پست چین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4.7 افزایش داشت و به 226.92 میلیارد یوان رسید.

  • 2023/03/19 14:57:18
  • GMT+08:00
  • /