افزایش 1.67 میلیون نفری سرمایه گذاران بازار سهام چین طی ماه فوریه
2023/03/19 15:01:42

داده‌های صنعتی نشان می‌دهد تعداد سرمایه گذاران بازار سهام در چین طی ماه فوریه بیش از 1.67 میلیون نفر افزایش داشته است.

بر اساس اعلام شرکت نقل و انتقال اوراق بهادار چین، رقم فوق در مقایسه با ماه قبل آن 98.48 درصدی را نشان می‌دهد.داده‌های مرتبط نشان می‌دهد تا پایان ماه گذشته،‌ شمار سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار چین از 214.65 میلیون نفر عبور کرد.

  • 2023/03/19 15:01:42
  • GMT+08:00
  • /