تردیدها درباره منشاء کووید ۱۹
2023/03/17 15:36:44

سال 2018،رالف باریک دانشمند ویروس شناس دانشگاه کارولینای آمریکا، در یک سخنرانی جمله ای عجیب گفت: «اگر می خواهید در همه گیری بعدی پول دربیاورید، سهام شرکت هایی که داروهای ضد ویروسی تولید می کنند، را بخرید»

شاید آن زمان کسی زیاد به این جمله توجه نکرد ، اما دو سال بعد و در سال 2020با شروع همه گیری کرونا این جمله ی به ظاهر  ساده اندکی عجیب می نمود. البته ماجرا به همینجا ختم نشد ، زمانی که هنوز برای ویروس جدید نامی انتخاب نشده بود و یک روز قبل از تعیین توالی  کرونا ، همین دانشمند؛ رالف باریک مقاله ای منتشر کرد و در آن از دارویی نام برد که می توانست در درمان بیماری جدید موثر واقع شود .

کمی که گذشت رالف باریک  و دارویش،به شدت معروف شد و به عنوان یگانه داروی درمان بیماری کرونا معرفی گردید. سهام این شرکت داروسازی ، بعد از این معرفی بشدت رشد کرد و کمی کمتر از شرکت تسلا شد .حتی حامیان این شرکت داروسازی  درکاخ سفید حضور یافتند.  آیا سخنرانی سال 2018 و کشف زودهنگام این داروی کرونا ، یک امر تصادفی بود؟ 

  • 2023/03/17 15:36:44
  • GMT+08:00
  • /