توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه چین درباره سفر رئیس جمهور شی جین پینگ به روسیه
2023/03/17 17:21:07

17 مارس، وانگ ون بین، سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رئیس جمهور شی جین پینگ از 20 تا 22 مارس به روسیه سفر خواهد کرد.

وانگ ون بین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری وزارت امور خارجه به تشریح برنامه های سفر رئیس جمهور شی جین پینگ پرداخت.

او گفت که در سال های اخیر، رئیس جمهور شی جین پینگ ارتباطات نزدیک با رئیس جمهور پوتین را حفظ کرده است، توسعه پایدار، سالم و باثبات همکاری استراتژیک جامع چین و روسیه برای هماهنگی دو کشور در عصر  جدید را ترسیم  و هدایت کرده است و با موفقیت مسیر هماهنگی راهبردی و  اعتماد متقابل استراتژیک متقابل بین کشورهای بزرگ و همکاری دوستانه بین همسایگان را مشخص کرده و مدل جدیدی  در روابط بین الملل را ایجاد کرده است. در این سفر رسمی  رئیس جمهور شی جین پینگ به روسیه ، وی  با رئیس جمهور پوتین در مورد روابط دوجانبه و مسائل مهم بین المللی و منطقه ای و سایر مورد نظر دو کشور به بحث و تبادل نظر عمیق خواهد پرداخت، هماهنگی راهبردی و ضمن ارتقاء سطح همکاری عملی بین دو کشور،   انگیزه جدیدی را به توسعه روابط دوجانبه  تزریق خواهد کرد.  

وانگ ون بین گفت که سفر رئیس جمهور شی جین پینگ به روسیه در جهت دوستی خواهد بود و اعتماد و درک متقابل بین چین و روسیه را بیش از پیش تعمیق می بخشد و پایه های سیاسی و اندیشه دوستی بین دو ملت را برای نسل ها تحکیم می بخشد.

سفر رئیس جمهور شی جین پینگ به روسیه سفری برای همکاری است و همکاری های متقابل سودمند در زمینه های مختلف بین دو طرف را ترویج می کند، با تعمیق  ساختن «کمربند و جاده» ، اتصال و همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا  را به پیش خواهد برد و به دو کشور در راستای تحقق اهداف توسعه و احیای مربوطه  کمک خواهد کرد.

سفر رئیس جمهور شی جین پینگ به روسیه سفری برای صلح خواهد بود و بر اساس اصول عدم تعهد، عدم رویارویی و عدم هدف قرار دادن طرف های ثالث، دو طرف چندجانبه گرایی واقعی را اجرا و دموکراتیک تر شدن روابط بین الملل را ترویج خواهند کرد. ایجاد یک ساختار جهانی چندقطبی و بهبود حکمرانی جهانی  به توسعه و پیشرفت جهان کمک خواهد کرد.

وانگ ون بین در پاسخ به این پرسش که برخی از سیاستمداران در کشورهای غربی معتقدند که روابط رو به رشد چین و روسیه چالشی برای نظم بین‌المللی است و اینکه  آیا رؤسای جمهور دو کشور در مورد ایجاد یک اتحاد به رهبری چین و روسیه برای ایجاد تغییر در نظم جهانی بحث خواهند کرد، تأکید که توسعه مشارکت استراتژیک همکاری بین چین و روسیه نه تنها به نفع دو ملت است، بلکه به نفع جهان نیز خواهد بود. این کاملاً متفاوت از رویه برخی کشورهاست که ذهنیت جنگ سرد را حفظ کرده‌اند، در همه جا « گروه کوچکی»  را تشکیل می‌دهند، رویارویی را تحریک می کنند  و در همه جا به دنبال هژمونی، قلدری و سلطه‌جویی هستند.

  • 2023/03/17 17:21:07
  • GMT+08:00
  • /