یاس های زرد «جیانگ شیان»
2023/03/17 15:18:54

این بوته های زیبا که در مزارع پلکانی شهر جیانگ شیان استان شان شی در شمال غربی چین روئیده اند و جلوه ای زیبا به این شهر بخشیده اند، گل یاس زرد هستند که در ساختن داروهای طب سنتی چینی نیز کاربرد دارد.

  • 2023/03/17 15:18:54
  • GMT+08:00
  • /