کشتی های باری در «سه دره» رود یانگ تسه
2023/03/17 15:20:11

این منظره زیبا مربوط به تردد کشتی های باری در منطقه «سه دره» رود یانگ تسه در یی چانگ استان هو بی واقع در مرکز چین است.

  • 2023/03/17 15:20:11
  • GMT+08:00
  • /