مجارستان: اتحادیه اروپا باید موضعی غیرایدئولوژیک در قبال چین اتخاذ کند
2023/03/15 15:43:13

«پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان روز دوشنبه گفت روابط میان اتحادیه اروپا و چین باید غیرایدئولوژیک و عملگرایانه باشد.

وی به روزنامه‌نگاران در پاریس گفت: اگر همکاری تجاری میان اتحادیه اروپا و چین به دلایل ایدئولوژیکی قطع شود، بحران اقتصادی بسیار عمیق‌تری صورت خواهد گرفت بنا بر این حفظ روابط متقابل سودمند و عملگرا ضروری است.

  • 2023/03/15 15:43:13
  • GMT+08:00
  • /