نگاهی به «شیانگ یانگ» در چهار فصل – برداشت در پاییز
2023/03/15 16:24:32

شیانگ یانگ در شمال رودخانه یانگ تسه قرار دارد، جایی که رودخانه و کوه با هم تلاقی می کنند. اما این شرایط جغرافیایی پیچیده حتی ذره ای علاقه کشاورزان محلی برای کشت برنج را کاهش نداده است...

  • 2023/03/15 16:24:32
  • GMT+08:00
  • /