تاکید شی جین پینگ بر ارتقاء راهبردهای ملی یکپارچه و قابلیتهای استراتژیک
2023/03/09 10:49:01


شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق  چین روز چهارشنبه بر گشودن زمینه های جدید در جهت تقویت راهبردهای ملی یکپارچه و قابلیت های استراتژیک تاکید کرد.

دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین، این اظهارات را هنگام شرکت در جلسه عمومی هیئت ارتش آزادیبخش خلق و نیروهای پلیس مسلح خلق، در اولین جلسه چهاردهمین کنگره ملی نمایندگان خلق بیان کرد.

وی افزود تحکیم و تقویت استراتژی‌های ملی یکپارچه و قابلیت‌های استراتژیک در ساختن همه جانبه یک کشور سوسیالیستی مدرن و پیشبرد رستاخیز بزرگ ملت چین در همه جبهه‌ها و همچنین دستیابی به اهداف صدمین سالگرد تاسیس ارتش در سال 2027 از اهمیت خاصی برخوردار است.

رهبر چین با تاکید بر هدف به حداکثر رساندن توانایی های استراتژیک ملی چین، خواستار تلاش برای ادغام طرح های استراتژیک، منابع و نقاط قوت در همه زمینه ها شد تا به طور سیستماتیک قدرت کلی کشور برای مقابله با خطرات استراتژیک، حفاظت از منافع استراتژیک و تحقق اهداف استراتژیک ارتقا یابد.

رئیس جمهور شی، خواستار تلاش برای پیشبرد مشترک نوآوری در زمینه علم و فناوری، با تمرکز بر نوآوری مستقل و اصیل، و در نتیجه آن رسیدن به خوداتکایی و قدرت در سطح بالا در علم و فناوری با سرعت بیشتر شد.

وی گفت که قابلیت‌های استراتژیک در زمینه‌های نوظهور باید برای دستیابی به مزیت‌های جدید در توسعه ملی و رقابت‌های بین‌المللی تقویت شود و انعطاف‌پذیری زنجیره‌های صنعتی و تامین باید افزایش یابد.

  • 2023/03/09 10:49:01
  • GMT+08:00
  • /