چرا «دو نشست» امسال از اهمیت فراوانی برخوردار است؟
2023/03/09 14:45:12

«دو نشست» چین در سال جاری میلادی در حال برگزاری است و جامعه جهانی توجه زیادی به این رویداد مهم سیاسیِ پرجمعیت‌ترین کشور دنیا معطوف کرده است. این در واقع رویداد مهم دیگری از زمان برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین محسوب می‌شود. تاثیر بین‌المللی آن بیش از پیش نشان دهنده قدرت نرم جهانی چین است. 
دو نشست در حقیقت به مثابه یک پنجره برای جامعه بین‌المللی است تا چین را درک کند؛ پنجره‌ای برای جهان خارج است تا دستاوردهای توسعه چین را بفهمد و البته این رویداد سیاسی صفحه نمایشی متمرکز از برتری‌های نظام سوسیالیستی با ویژگی‌های چینی به حساب می‌آید. 
افراد حرفه‌ایِ دنیای رسانه از طریق کنفرانس خبری نخست وزیر و کانال وزارتی مربوط به دو نشست این فرصت را دارند تا درک عمیق‌تری از چین به دست آورند.
بنا بر این، تعجب برانگیز نیست که دو نشست توجه گسترده‌ای را از جانب جامعه بین‌الملل به خود معطوف داشته است. 
این رویداد سیاسی مهم چین نه تنها به بررسی دستاوردهای گذشته می‌پردازد بلکه اهداف جدید را برای آینده نیز مشخص می‌کند. با نگاهی به گزارش کار دولت می‌توانیم متوجه رشد اقتصادی چین و دیگر دستاوردها در سال گذشته شویم و از سوی دیگر به روند اقدامات در نظر گرفته شده برای سال جاری نیز پی ببریم.
امسال، شاهد سیاست‌ها و نقشِ دولت چین برای دستیابی به 20 هدف حزب کمونیست خواهیم بود. تردیدی وجود ندارد که سیستم‌های مقننه، مجریه و مشورتی همگی به روند دموکراتیک در چین کمک می‌کنند. نهادهای مرتبط این تضمین را می‌دهند که عموم مردم بهتر بر کار دولت نظارت کنند.
اهمیت برگزاری دو نشست در سال 2023 فوق العاده است و جامعه بین‌الملل توجه زیادی به آن معطوف داشته است. این یک رویداد مهم دیگر پس از برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست محسوب می‌شود. 
دو نشست در 2023 نقشه راه رشد اجتماعی و اقتصادی چین را ترسیم می‌کند و همچنین ویترین دستاوردهای چین در سال 2022 نیز تلقی می‌شود. 
چین تا سال 2035 به شکلی اساسی هدف مدرنیزاسیون سوسیالیستی را محقق خواهد کرد. تا اواسط قرن جاری، چین به یک کشور بزرگ سوسیالیستی مدرن تبدیل خواهد شد که مرفه‌‌، قدرتمند، دموکراتیک، متمدن، هماهنگ و زیباست. 
در سفر جدید به سوی هدف صدساله دوم، مردم چین فصل جدیدی را با تلاش خود خواهند نوشت.

  • 2023/03/09 14:45:12
  • GMT+08:00
  • /