کشف ابولهول آهکی در مصر
2023/03/08 14:48:29

وزارت اشیاء باستانی مصر اعلام کرد یک مجسمه ابولهول و کتیبه آهکی متعلق به دوران روم باستان در استان قنا واقع در جنوب غربی این کشور از خاک بیرون آورده شده است.

مجسمه ابولهول با وجود شباهت به «نمس هدارس» امپراتور رومی، تاج مخصوص فراعنه مصر و نشان مار کبری را بر سر دارد.

بر اساس بیانیه وزارت اشیاء باستانی مصر: بررسی های اولیه چهره این مجسمه نشان می دهد که به احتمال زیاد برای کلادیوس چهارمین امپراتور روم ساخته شده که از سال 41 تا 54 پس از میلاد به حکومت رسید.  

  • 2023/03/08 14:48:29
  • GMT+08:00
  • /