دموکراسی چینی چگونه است؟
2023/03/08 15:07:01

ماه مارس فرا رسیده و جلوه‌های بهاری بیش از پیش خودنمایی می‌کنند. رویداد مهم سیاسی «دو نشست» هم در سالن بزرگ خلق پکن پایتخت چین در حال برگزاری است. جامعه جهانی از طریق پنجره مهم «دو نشست» می‌تواند مشاهده کند که کل روند دموکراسی مردم‌محور در چین دموکراسی است که به دنبال منافع مردم و آوردن منافع ملموس برای آنها تحت رهبری حزب کمونیست است.

چین مسیری موفق و سفر در جاده‌ای دموکراتیک را آغاز کرده که منطبق با شرایط ملی این کشور است. درمیان نمایندگان مجلس ملی نمایندگان و اعضای کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین، رانندگان، ماموران تحویل کالا، کشاورزان، آموزگاران، آشپزها، پزشکان و خبرنگاران دیده می‌شوند. 

در بسیاری از کشورها چنین فرصت‌های مشابهی به صورت نادر برای کسانی که در این پست‌ها خدمت می‌کنند، وجود ندارد. دو نشست ملی چین دیدگاه‌ها را کنار هم آورده و به طیف وسیعی از اقشار جامعه پرداخته است. 

وقتی نوبت به دو نشست چین و روندهای سیاسی منحصربفرد و دموکراتیک چین می‌رسد آنچه بیش از همه جذابیت دارد این است که نقطه‌نظرات مختلف می‌توانند اظهار نظر کنند و شنیده شوند. با مشارکت وسیع نمایندگان دو نشست این اطمینان وجود دارد که مردم اربابان اصلی کشور هستند و به وسیله شنیدن کامل تمام صداها، خدمت بهتری به مردم صورت می‌گیرد. 

دولت چین چندین جلسه را قبل از برگزاری دو نشست امسال با هدف برپایی بحث‌های گسترده در خصوص گزارش کار دولت و تجمیع نظرات و پیشنهادات تمام اقشار جامعه و احزاب، برگزار کرد. طی برگزاری دو نشست، نمایندگان مجلس ملی نمایندگان خلق و اعضای کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین به بحث و تبادل نظر ادامه خواهند داد و اصلاحات و بهبودهایی را اعمال می‌کنند. این کاملا نشان دهنده احترام به نظر مردم است. در سیستم‌های سیاسی غرب، پول نقشی بزرگ را در انتخاب نمایندگان ایفاء می کند. اما در چین این امر کاملا متفاوت است. نمایندگان دو نشست چین نماینده منافع مردم هستند. آنها پیش از شرکت در دو نشست باید به خوبی خود را آماده کنند، دیدگاه‌ها و پیشنهادات را ارائه دهند، بحث و تبادل نظر کنند و پیشنهاداتی را برای اقتصاد ملی و زندگی مردم ارائه دهند. این مدل منحصربفرد است که تضمین‌کننده این است که دو نشست می‌تواند کاملا منعکس کننده خواسته‌های مردم چین باشد. 

مشارکت فعال تمام بخش‌های جامعه فراهم کننده دیدگاه‌های ارزشمند و تجربه کاربردی زمینه‌های مختلف است که به انعکاس یافتن افکار عمومی در حکمرانی ملی و تصمیم‌گیری دولت کمک می‌کند.

صبح روز هفتم مارس (16 اسفند) هیات‌های اولین نشست چهاردهمین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق یک نشست را برای بررسی پیش نویس متمم مقررات قانونی برگزار کردند. این پیش نویس شامل محتوای حفظ و توسعه دموکراسی مردم‌سالار از طریق این روند است. این نشان دهنده آن است که چین کل روند دموکراسی مرد‌م‌محور را نهادینه، استاندارد و قانونی کرده و به شکلی واضح و روشن منافع مردم را در کانون کار قانونگذاری کشور قرار داده و تضمین کرده که صدای مردم در هر شاخه از کار قانونگذاری شنیده می‌شود. بنا بر این می‌توان گفت این روند قانونگذاری پاسخی است به تقاضاهای افکار عمومی.

مسیر توسعه سیاسی-اجتماعی با ویژگی‌های چینی نتیجه اجتناب ناپذیر تلاش دیرینه مردم چین در مسیر منطق تاریخی، منطق نظری و منطق کاربردی است تا این اطمینان حاصل شود که قدرت کشور در دستان مردم است.

این در راستای خواسته‌های مردم چین و همچنین بسیار متناسب با شرایط ملی این کشور است. 

از دیدگاه جهانی، مدل حکمرانی چین به شکل قابل توجهی کارایی بالای خود را اثبات کرده و دستاوردهای آن تاثیرگذار بوده است. نتایج حکمرانی به دست آمده توسط چین از طریق روند دموکراتیک، حمایت مردم را به همراه داشته و کاملا محقق کننده منافع و نیازهای مردم است.

  • 2023/03/08 15:07:01
  • GMT+08:00
  • /